Nye vedtekter

Som reflekterer at veien er et sameie.
Styret for Stangodden Vel har i flere år lagt fram forslag til vedtekter på Årsmøtet. Dette har vært vanskelig, men i 2010 fikk vi vedtatt nye vedtekter. Disse reflekterte imidlertid ikke at veien til Stangodden er et sameie - som har vært et tilbakevendende debattema. Vi kom derfor tilbake til vedtektene på Årsmøtet i 2011, og nye vedtekter ble vedtatt. 

Fjellsmelle
Fram til årsmøtet 2012 skal vi i samarbeid med juridisk kompetanse gå igjennom innbetalinger for Stangoddenveien, for å vurdere om det er grunnlag for å skille mellom medeiere i veien, og brukere av veien. 

Her er vedtektene slik de ble vedtatt på Årsmøtet i 2011.