Ikke spor etter "Full City"

Få måneder etter grunnstøtingen var sporene etter grunnstøtingen ved Såstein borte. Naturen har stor evne til å håndtere råolje.
Natt til 31. juli 2009 havnet lasteskipet "Full City" på grunn ved Såstein. I ukevis var saken toppnyhet i mediene, og påstandene om miljøkatastrofe ble forsøkt banket inn i det norske folk. Allerede samme høst var det klart at konsekvensene var minimale, og vinteren 2011 kunne de knapt spores. Det døde rundt 1000 ærfugl, men bestanden tålte dette godt. Man kan ikke måle reduksjoner i bestandene av hverken ærfugl, storskarv eller gråmåke, som alle ble påvirket av oljeutslippet. De er alle i vekst. Det er nesten ikke spor etter olje på land, og blåskjellene har klart seg bra. De kan spises i hele området som ble påvirket av utslippet.                                                             
                                                                                              Liknende erfaringer er gjort etter mange marine oljeutslipp. Etter kort tid kan effektene knapt måles. 
                                                                                                                      Kystverket med lenser utenfor moloen