Slutt for båtkrana

Stengt etter lang og tro tjeneste
Krana i båthavna er ikke lenger så trygg at vi tør bruke den. Det mangler vedlikehold, som ville bli dyrt. Årsmøtet i 2012 vedtok derfor at krana skulle brukes ut sommersesongen, men stenges for senere bruk.
Før eller senere tas krana ned, og det er muligheter for å etablere 2-3 nye båtplasser her. Interesserte bes melde seg.
Siste båt i krana
Bildet viser Jødals båt, som ble heist på land den 30. september. Det var det aller siste løftet for krana.