Utbedret vei

Veien ble oppgradert 2015/16
Årsmøtet 2014 og 2015 bestemte at styret skulle fortsette arbeidet med oppgradering av veien. Entreprenør Olav Bjordam har høsten 2015 og vinteren 2016 gitt oss en temmelig ny vei: det er grøftet langs hele veien, sprengt og pigget bort fjell som gikk helt inn til veien, skiftet stikkrenner, laget nye møteplasser, utbedret setningsskader, og lagt et nytt toppdekke av grus.
Veiarbeid Stangoddenveien