SØPPEL

Hold orden på søppelplassene
Vi sliter med søppelsystemet på Stangodden, og ber alle om å følge følgende regler:
- Bygningsavfall skal ikke i avfallsdunkene
- Pappesker skal brettes/tråkkes flate
- Det skal kildesorteres
- Det skal ikke stå søpel på utsiden av containerne
De som har bygningsavfall må kjøre dette til nærmeste godkjente avfallsplass i kommunen. 
Vær vennlig å følge reglene for søppelhåndteringen. Hvis ikke tømmer ikke kommunen, og det blir utrivelig for oss alle.