Hogst og feiing på Stangodden

Gjennomføres forsommer 2016?
Flere ønsker litt hogst rundt hytta, både for å få bedre utsikt mot sjøen, og for å få sola ned på tomta. Stangodden vel har tatt et koordinert initiativ for å kunne få dette til.
Epleblomster

Styret har også tatt et initiativ for å koordinere feiing av piper.