Årsmøtet

2 blåveis

Årsmøtet 2016 er satt til lørdag den 21. mai klokka 10, på Åby bygdehus. 

 

Årsmøtepapirene legges ut her: 

 

(fra ca 1. mai 2016)