Medlemmer

VikkeStangodden vel ble i mai 2010 opprettet med et frivillig medlemskap. Mange tegnet medlemskap på årsmøtet, og styret har henvendt seg skriftlig til alle som ikke fikk gjort dette på møtet. Høsten 2012 er det kun to av hyttene på Stangodden-feltet som ikke har tegnet medlemskap.

Det var på årsmøtet interesse for å legge ut en oversikt over alle medlemmer, gjerne også med oversikt over hvilken hytte de disponerer. Dette er lagt ut på lukkede nettsider (oppdatert 7. februar 2012).