2014

Rakler på selje

Det var tidligere en kran i båthavna. Denne ble fjernet i 2014.

Alle båtplassene ble tinglyst vinteren 2015/16, og hytteeierne har fått tilsendt dette tinglysingsdokument.
                              
Båthavna er i 2016 klar til bruk fra 1. mai.