Styremedlemmer

LerkeblomstDette er styret for både Stangodden Vel, Sameiet Stangoddenveien og Stangodden Båthavn. 

Styreleder:                      
Lise Røisi

Sekretær:
Hilde Molvig Kopperud

Kasserer:
Olav S. Stokke

Styremedlem:
Per Wien

Varamedlem:
Lars Hannisdal 
Torstein Helgetveit