Felles vannanlegg

Stangodden Vel hadde tidligere et felles vannanlegg med to tappekraner; én ved T-krysset, og den andre hundre meter før veien går ned til havna. Alle hytteeiere kunne hente drikkevann fra disse. Fra og med 2015 drives dette anlegget av noen av hytteeierne på Stangodden.

ValerianaVannet hentes fra en kum ikke langt unna hytta til Elvig. En vanntank var inn til våren 2009 i bruk, men nå pumpes vannet direkte fra et pumpehus til de to vannkranene.

Vannet settes på så snart det er frostfritt om våren, og stenges i oktober hvert år. Veiledning for å sette vannet av og på er gitt her.

Fra og med 2015 er de fleste hyttene på Stangodden tilkoblet kommunalt vann og avløp. Dette driftes dog av et eget selskap: PSVA (Pil og Stangodden vann og avløp).