Vellets henger

Skrubbær

Vellet har en henger som er til fri benyttelse. Om vinteren står den hjemme hos Else-Karin og Arild Gundersen, for å sikre den mot tyveri. Om sommeren er den å finne ved veien i nærheten av deres hytte.