Vedtekter

Stangodden vel fikk nye vedtekter på Årsmøtet i mai 2011, og de kan hentes fram her

Engkarse

 

Vellet ble i 2010 opprettet med et frivillig medlemskap, og vi håper alle hyttene på Stangodden ser seg tjent med å bli med.