Veien til Stangodden

RognebærUtgangspunktet for hyttefellesskapet på Stangodden var anleggelsen av veien på midten av 1960-tallet. Veigrunnen eies av grunneier - Nils Elvig. Selve veianlegget eies av Sameiet Stangoddenveien. 

Alle brukere av veien betaler en årlig vedlikeholdsavgift, som er differensiert i henhold til kjørelengde. Beløpet på denne avgift bestemmes av Årsmøtet. Vedlikehold har fram til og med 2015 skjedd gjennom dugnad, men også ved innkjøpt vedlikehold. Fra og med 2016 vil vedlikehold bli kjøpt inn som en tjeneste. Veien blir behandlet med Dustex både vår og sommer, og den brøytes om vinteren. Brøyting foretas av Jørn Elvig.

Høst vinter 2015/16 ble veien oppgradert, med pigging/sprengning av stein i kantene, det ble skiftet en god del av stikkrennene, anlagt flere møteplasser, og utbedret setningsskader. På toppen ble det lagt på et godt lag med grus. 

Veien skal skrapes to ganger årlig.

Veiansvarlig i styret er Trygve Elmenhorst.