Kommunalt vann og avløp

Markjordbær
I samarbeid med PIL har Stangodden vel i flere år arbeidet med planer for kommunalt vann og kloakk. Det er opprettet en egen forening (kalt PSVA), som skal drive arbeidet videre. Frist for bindende innmelding var den 15. februar 2011. Se forøvrig sak under "Nyheter".