Vann og avløp

Markjordbær
I samarbeid med PIL (Prisgrunn-Ivarsand-Lønnungen vel) har Stangodden vel fått utbygget et helårs vann- og avløpsanlegg i felles hytteområde. Det private anlegget er tilkoblet kommunalt anlegg i Ivarsand. Utbyggingen er utført av ØPD. Det er opprettet en egen forening (PSVA) som eier og drifter anlegget. Mer infomrasjon finnes på www.psva.no.